PROMOCIJA POLAZNIKA 6. CIKLUSA

PROMOCIJA POLAZNIKA 6. CIKLUSA

01.09.2020 godine održana je promocija za polaznike 6. ciklusa osposobljavanja za voditelja/icu za izradu i provedbu projekata financiranih iz EU fondova.

Voditeljica Algebre i članovi projektnog tima uručili su polaznicima uvjerenja o završenom osposobljavanju,

Osim polaznika promociji su prisustvovali voditeljica Algebre Ljubica Miličić, predavač Slavko Tušek, predstavnik HZZZ-a gospodin Šoltić te članovi projektnog tima UPIT-a koji su provodili projekt Nova prilika financiran iz Europskog socijalnog fonda kodne oznake UP.02.1.1.06.0019.

Nakon promocije svi su pozvati na završnu konferenciju