Brzina

Brzina

Jason ima bolest motornog neurona unatoč tome sprema se na obaranje svjetskog rekorda u vožnji kolica na električni pogon  dosadašnji rekord bio je 62m/h Jesno je postigao 66m/h =106 km/h. Može upravljati samo lijevom rukom. No to ga ne sprečava da prihvaća razne izazove kojim prikuplja humanitarna sredstva. U svem tome velika podrška su mu supruga i kćeri. Rekord je oboren.
Nakon pomicanja Boeinga koji smo neki dan objavili evo još jedan rekord. Kao i u drugim segmentima života tako i u ovima gdje su ljudi ” ograničeni ” mogućnostima moguće je obarati i stvarati nove rekorde. Samo nebo je granica.

Prilog je objavljen u okviru provedbe projekta AssistentOS II. kodne oznake UP.02.2.2.09.0031 koji je u punom iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

VIDEO