Aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja

Aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja

Poštovani,

SOIH – Mreža žena s invaliditetom i ove godine provodi Kampanju „16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja“ koja traje od dana 25. studenoga – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, preko 3. prosinca – Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 5. prosinca – Međunarodnog dana volontera do 10. prosinca – Međunarodnog dana ljudskih prava.

Slogan ovogodišnje Kampanje je „Ponosne, jake i vidljive!“, a cilj Kampanje je potaknuti Republiku Hrvatsku na ratifikaciju Konvencije o nasilju i uznemiravanju (2019) ILO C190.

Naime, Međunarodna organizacija rada (ILO) je dana 21. lipnja 2019. godine značajnom većinom usvojila Konvenciju protiv nasilja i uznemiravanja iz 2019. (br. 190) i pripadajuću Preporuku (br. 206). Konvencija ima za cilj regulirati i zabraniti nasilje i uznemiravanje u svijetu rada, uključujući i rodno uvjetovano nasilje, a koje se događa tijekom rada, povezano je sa radom ili proizlazi iz njega, osigurati odgovarajuće mjere za prevenciju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada te mjere nadzora i sankcija.

Saveze i udruge članice molimo da kao i svake godine podrže Kampanju te da letak o Konvenciji i Konvenciju koji su u prilogu dostave medijima u lokalnim zajednicama u kojima djeluju i objave ih na mrežnim stranicama.

Podsjećamo kako je simbol Kampanje bijela vrpca čije nošenje simbolizira podršku razvoju svijesti šire društvene zajednice da za nasilje nad ženama, a posebice nad ženama s invaliditetom nema opravdanja. U uvjetima „novo normalno“ lijepo molimo da priloženu razglednicu koja je ranije dijeljena u dječjim vrtićima objavite na mrežnim stranicama.

O provedenim aktivnostima najljubaznije molimo obavijestite SOIH do 9. prosinca kako bismo i vašu aktivnost predstavili prilikom prikazivanja rezultata Kampanje dana 10. prosinca 2020. na Okruglom stolu koji će se održati putem ZOOM platforme. Poveznicu za Okrugli stol dostavit ćemo pravovremeno.

S poštovanjem,

Konvencija ILO, Letak ILO C190