Sport

Sport

U ljudskoj je navici da se takmiči da i oni s naj težim oblicima invaliditeta imaju potrebu da  se dokazuju da su u nečemu  dobri, bolji od  drugih. Tako da i ovaj  čovjek  pokušava dogurati loptu do gola u svom sportu.
Prilog je objavljen u okviru provedbe projekta AssistentOS III. kodne oznake UP.02.2.2.14.0004 koji je u punom iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

VIDEO