EDUKACIJA KORISNIKA I OSOBNIH ASISTENATA

EDUKACIJA KORISNIKA I OSOBNIH ASISTENATA

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUKACIJA KORISNIKA I OSOBNIH ASISTENATA – PROJEKT AssistentOS III. UP.02.2.2.14.0004

 

15.05.2021. godine održana je edukacija korisnika i osobnih asistenata u Dalju u Starom mlinu.

Zbog epidemiološke situacije edukacija je održana za prvu od tri grupe OA i KOA.

Pripremu i izvedbu radionice “TKO SAM JA?” održala je Biljana Vasilevski Rački – psiholog.

Edukacija je održana u svrhu osvještavanja vlastitih pozitivnih osobina i kompetencija kao zaštitni faktor za

nošenje sa stresnim situacijama s naglaskom na trenutnu epidemiološku situaciji.

Nakon održane radionice za sve sudionike organiziran je zajednički ručak u ugodnoj i veseloj atmosferi i

zajedničko fotografiranje uz Dunav.

Prilog je objavljen u okviru provedbe projekta AssistentOS III. UP.02.2.2.14.0004 koji je u punom iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.