EDUKACIJA KORISNIKA I OSOBNIH ASISTENATA

EDUKACIJA KORISNIKA I OSOBNIH ASISTENATA
EDUKACIJA KORISNIKA I OSOBNIH ASISTENATA – PROJEKT AssistentOS III kodne oznake UP.02.2.2.14.0004

29.5.2021. godine održana je edukacija korisnika i osobnih asistenata u Udruzi UPIT u Osijeku na Vijencu Ivana Meštrovića26 c, a nakon edukacije polaznici su otišli na zajednički ručak u Dalju restoran Stari mlin.

Pripremu i izvedbu radionice " TKO SAM JA? & quot; održala je Biljana Vasilevski Rački – psiholog.

Edukacija je održana u svrhu osvještavanja vlastitih pozitivnih osobina i kompetencija kao zaštitni faktor za nošenje sa stresnim situacijama s naglaskom na trenutnu epidemiološku situaciji.

Edukacija se svidjela svim polaznicima, a ručak je protekao u odličnom raspoloženju.

Prilog je objavljen u okviru provedbe projekta AssistentOS III. UP.02.2.2.14.0004 koji je u punom iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.