RADNI SASTANAK SA STUDENTIMA PRAVNOG FAKULTETA – STUDIJ SOCIJALNI RAD

RADNI SASTANAK SA STUDENTIMA PRAVNOG FAKULTETA – STUDIJ SOCIJALNI RAD

U prostorijama gradske četvrti Tvrđa 18.10.2021. godine u popodnevnim satima održan je radni sastanak studenata Pravnog fakulteta – studij socijalni rad i članova Udruge paraplegičara i tetraplegičara OBŽ. Studenti su bili podijeljeni u dvije grupe po tridesetak članova u pratnji profesora koji je vodio radni sastanak.

Predsjednik, tajnik i jedan aktivni član Udruge paraplegičara i tetraplegičara ispričali su svoja iskustva od ozljede preko rehabilitacije pa sve do uključivanja u svakodnevni život.

Predsjednik UPIT-a upoznao je studente sa idejom za osnivanje udruge, načinu rada, projektima koje udruga provodi i uslugama koje pruža svojim korisnicima. Važno je bilo informirati studente o postojanju ovakve udruge i napomenuti da ljude iz svoje okoline informiranju o njenom postojanju.

Svaki od tri člana UPIT-a na kraju svojih priča istaknuli su da život ide dalje i da ga treba prihvatiti na najbolji mogući način i prilagoditi se novonastaloj situaciji te istaknulikako im u tome uvelike može pomoći i dobro organizirane institucije.  U isto vrijeme ispričali su i svoja iskustva vezana za ostvarivanje svojih prava i probleme na koje osobe s invaliditetom nailaze u njihovom ostvarivanju, kao i o preprekama vezanim za neometano kretanje gradom.

Studenti su imali priliku postavljati pitanja vezana uz osobe s invaliditetom, prihvaćanju invaliditeta, načinu života, prilagodbi životnog prostora, odnosima u obiteljima… Imali su priliku provesti i praktične vježbe transfera i rukovanja invalidskim kolicima.

Cilj ovog radnog sastanka bio je upoznati buduće socijalne radnike s načinom života osoba s invaliditetom i doprinijeti poboljšanju njihovog života i suradnje sa socijalnim institucijama.