Stojeći segway

Još jedan u nizu segway-a za po kući i vani. Olakšava kretanje i obavljanje poslova i slobodnih aktivnosti, hobija. Naravno kao i za sva slična pomagala i za ovo treba doza spretnosti i ravnoteže.
Prilog je objavljen u okviru provedbe projekta AssistentOS III. UP.02.2.2.14.0004 koji je u punom i iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

VIDEO