Vertikalizacija

Kolica za vertikalizaciju, mogu se koristiti kao obična kolica i kolica za vertikalizaciju uz koja istovremeno se krećući. Istraživanje je obavljeno u Čikaškoj bolnici nabili se poboljšala mobilnost milijuna ljudi koji se kreču kolicima. Kolica daju korisnicima mnoga fizičke i psihičke koristi. Kolica se već ponegdje mogu naći na tržištu.
Prilog je objavljen u okviru provedbe projekta AssistentOS III. UP.02.2.2.14.0004 koji je u punom iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

VIDEO