Avanturizam

U današnje vrijeme sve je veći broj osoba  s invaliditetom pa tako ih se sve više pojavljuje  od redovnih običnih poslova što povećava i njihove financijske mogućnosti koje im opet otvaraju nova vrata pa tako i mogućnosti sudjelovanja u svim vidovima života, turizam spor i ostale druge aktivnosti. U videu vidimo jedan od takvih avanturističko-turističkih aktivnosti.

Ronjenje uz pomoć asistenata.

Prilog je objavljen u okviru provedbe projekta AssistentOS III. UP.02.2.2.14.0004 koji je u punom iznosu financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

VIDEO