Category Archives: Kako nas vidite?

Udruga paraplegičara i tetraplegičara Osječko-baranjske županije osim direktne angažiranosti na programima usmjerenima prema svojim članovima provodi i projekte koji senzibiliziraju određene ciljane skupine koje u trenutku njihove provedbe često niti na jedan način nisu povezane sa osobama s invaliditetom.

U 2013. godini udruga je postala korisnikom sredstava odobrenih od strane Osječko-baranjske županije za provedbu projekta Kako nas vidite?! SLIKE…

Read more

Osječko-baranjska županija u 2013.godini financira projekt UPIT-a „Kako nas vidite?!“, kojem su ciljana skupina učenici 4. razreda svih osnovnih škola u županiji. Učenici su pozvani da na jednom satu likovnog odgoja slikaju neki od zadanih motiva koji uključuju zajedničku aktivnost vršnjaka sa i bez invaliditeta.

 

Read more

2/2