KVOTARIUM

Kozmetika za hotelijerstvo

Dobro rješenje za obveznike kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom.

Prema važećim odredbama o kvotnom zapošljavanju, svaki poslodavac je na 20 zaposlenika obavezan zaposliti jednu osobu s invaliditetom. U protivnom plaća penale u iznosu 20% minimalne plaće u RH što trenutno iznosi oko 850,00kn za svaku neispunjenu kvotu. Od nedavno na snazi je propis o zamjenskoj kvoti kojom je određeno da poslodavci koji su obavezni zaposliti osobe s invaliditetom umjesto toga mogu naručiti proizvode i usluge od tvrtke koja zapošljava osobe s invaliditetom u protuvrijednosti identičnoj ili većoj od iznosa penala. Ovo je prilika za tvrtke koje imaju obavezu zapošljavanja osoba s invaliditetom da umjesto nepovratno izgubljenog iznosa potrošenog za plaćanje penala dobiju robu koja im je ionako potrebna u poslovanju.

Tko smo?

UPiT Osijek je udruga osoba s invaliditetom koja je u fazi osnivanja tvrtke s elementima socijalnog poduzetništva. Buduća tvrtka će zapošljavati više od 50% osoba s invaliditetom i s dijelom ostvarene dobiti raspolagati u skladu s normama društveno odgovornog poslovanja. Osim zapošljavanja osoba s invaliditetom i stabilnosti vizija tvrtke je da dio dobiti usmjeri za pomoć pri kupnji ortopedskih pomagala koja nisu na listi HZZO-a a koja podižu razinu životne kvalitete osobama s invaliditetom. (kreveti, lifteri, elektro-motorna kolica i slično)

Što radimo

Tvrtka će se baviti pakiranjem kozmetičkih proizvoda za hotelijerstvo a uvažavat će želje i potrebe svakog kupca. Naš asortiman čine jednokratne bočice šampona, gela za tuširanje i tekućeg sapuna zapremine 30 ml. Proizvodi mogu biti isporučeni sa ili bez držača a mogu biti i personalizirani s istaknutim nazivom hotela ili grupacije. Ovakvi kozmetički proizvodi su uobičajen sadržaj kupaonice hotela koji vode računa o kvaliteti usluge koju pružaju svojim gostima. Bočice su punjene sirovinom tvrtke Saponia Osijek; jedne od vodećih na području kozmetičke industrije u Republici Hrvatskoj, što zasigurno jamči kvalitetu, sigurnost a pružit će i zadovoljstvo krajnjim korisnicima. Ako se u obzir uzmu i ostale komponente koje ćemo koristiti možemo reći da će to u potpunosti biti hrvatski proizvod.

Financijski učinak za naručitelja

Poslovni subjekt koji ugovori posao s našom tvrtkom više ne plaća penale koji predstavljaju nepovratan gubitak u poslovanju nego za taj iznos dobiva proizvod kojim se već ionako opskrbljuje na tržištu. Važno je napomenuti da u svijetu već postoji kategorija ljudi koji biraju proizvode i usluge tvrtki koje imaju obilježja društveno odgovornog poduzetništva. Kupac naših proizvoda na svojim web stranicama, brošurama, letcima, reklamama i svim javnim istupima s ponosom može istaknuti da je tvrtka koja podržava društveno odgovorno poslovanje čime si otvara pristup klijentima koji preferiraju tvrtke ovih obilježja. Informacije o odredbama kvotnog zapošljavanja kao i mogućnosti korištenja zamjenske kvote potražite u nastavku…

POSTUPAK ZA ISPUNJENJE ZAMJENSKE KVOTE

Način ispunjenja zamjenske kvote

1.

Naručitelj (obveznik kvotnog zapošljavanja osoba s invaliditetom) sklapa ugovor o poslovnoj suradnji s tvrtkom KVOTARIUM d.o.o.

Ugovorom se obvezno utvrđuje: predmet ugovora, vrijednost svake vrste usluge ili proizvoda, odnosno djela ili rada, te ukupna ugovorena vrijednost, bez PDV-a, rok za ispunjenje ugovornih obveza i rok plaćanja. U slučaju izmjena i dopuna elemenata ugovora, stranke su dužne sastaviti dodatak ugovoru i dostaviti ga Zavodu u roku od osam dana zajedno s obrascem za najavu.

Ukupna vrijednost ugovora, bez obračunatog PDV-a mora biti jednaka najmanje 20% minimalne mjesečne plaće u RH svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavaca morao zaposliti unutar propisane kvote, odnosno u slučaju sklapanja ugovora na rok duži od jednog mjeseca, čija je prosječna mjesečna vrijednost bez obračunatog PDV-a, jednaka najmanje 20% minimalne mjesečne plaće u RH svake osobe s invaliditetom koju bi poslodavac morao zaposliti unutar propisane kvote.

2.

Naručitelj dobiva ponudu od tvrtke KVOTARIUM d.o.o. za robu koja je bila predmet dogovora.

3.

Naručitelj tvrtci KVOTARIUM d.o.o. upućuje narudžbenicu

4.

Naručitelj Zavodu za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Zagreb, Andrije Hebranga 4/I, u roku od 8 dana od sklapanja ugovora treba poslati slijedeću dokumentaciju:

  • ugovor o poslovnoj suradnji
  • ponudu dobavljača
  • obrazac najave ispunjenja zamjenske kvote N-IZK (Obrazac)

Najava o zamjenskom ispunjavanju kvote za Zavod postaje važeća prvoga dana u mjesecu nakon primitka ugovora s obrascem najave. Zamjensko ispunjavanje kvote može se najaviti najviše za dvanaest mjeseci unaprijed. Po isteku toga razdoblja potrebna je ponovna najava.

5.

Zavod dostavlja elektronskom poštom obvezniku kvotnog zapošljavanja informaciju o najavi ispunjenja zamjenske kvote

6.

U roku od 7 dana po isteku ugovora (ukoliko je ugovor o poslovnoj suradnji sklopljen na određeno vrijeme), odnosno u roku od 7 dana od isteka najave (najduže za period od 12 mjeseci za ugovor o poslovnoj suradnji koji je sklopljen na neodređeno vrijeme) naručitelj dostavlja Zavodu slijedeću dokumentaciju:

  • preslike računa dobavljača
  • potvrde banke o plaćanju računa
  • obrazac ispunjenja zamjenske kvote I-IZK 1 (Obrazac)

Obrazac izvješća uz odgovornu osobu obveznika mora potpisati i odgovorna osoba tvrtke KVOTARIUM d.o.o.

Ako obveznik koji je najavio zamjensko ispunjenje kvote, istu ne ispuni u cijelosti, dužan je svakog mjeseca, prilikom obračuna plaća, obračunati i uplatiti razmjerni dio novčane naknade.

7.

Zavod dostavlja elektronskom poštom obvezniku kvotnog zapošljavanja informaciju o ispunjenju zamjenske kvote

Svakako preporučamo da za dobivanje detaljnijih uputa prije podnošenja prve najave ispunjenja zamjenske kvote te kasnije slanja dokaza o ispunjenju zamjenske kvote kontaktirate:

Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
e-mail: kvota@zosi.hr

telefoni:  01/6064–733, 01/6064–738, 01/6064–739
fax: 01/6064-736
web: http://www.zosi.hr/zavod/kvota/