FERIĆANCI

FERIĆANCI

Na ulazu u školu iznenadile su nas stepenice tim više jer od predstavnika škole s kojima smo kontaktirali nitko nije napomenuo da škola nije pristupačna. Po ulasku smo upoznati sa činjenicom kako postoji sporedni ulaz koji je potpuno u razini sa prizemljem. Sugerirali smo da na glavni ulaz postave smjerokaz koji upućuje na ulaz pristupačan za OSI.
Predstavnici škole su nam priredili odličnu logistiku za predavanje koje je održano u školskoj sportskoj dvorani. Dobili smo na korištenje mikrofon i pojačalo što nam je uvelike olakšalo obraćanje učenicima kojih se okupilo oko 100.

{besps}Fericanci{/besps}