REDOVITA GODIŠNJA I IZBORNA SKUPŠTINA

REDOVITA GODIŠNJA I IZBORNA SKUPŠTINA

Subota , 19.11.2011. u Osječkom Hotelu Zoo održana je redovita i izborna skupština UPIT-a. Skupštinu je otvorio predsjednik Danijel Balažić , utvrđivanjem broja pristiglih članova i ostalih gostiju kojih je bilo 35 od kojih 16 punopravnih članova predloženim dnevnim redom i njegovim usvajanjem. Nakon toga su podneseni izvještaji o rezultatima dosadašnjeg rad i aktivnostima te financijsko izvješće za 2009. i 2010. godinu ( koje možete pogledati na našoj stranici : O nama > Dokumenti ).
Nakon toga se prešlo na izborni dio gdje se je izabran novi , stari predsjednik Danijel Balažić te članovi Upravnog i Nadzornog odbora .Za članove Upravnog odbora izabrani su uz predsjednika Danijela Balažića , Ivana Bilić , Dražen Higl , Goran Gojković te Dražen Kaltenbacher . Dok su za članove Nadzornog odbora izabrani Dobrila Maričić , Anrijana Levačić i Dragutin Movrin.
Utvrđena je članarina koja će biti 60,00 kuna te je prihvaćen plan rada za 2012. godinu.

Treba napomenuti da je skupštinu potpomogla tvrtka LENTISMED d.o .o. čija je predstavnica Barbara Srebačić iznijela prezentaciju o hidrofilnim urinarnim kateterima koji su novost na našem tržištu , te bi ih trebalo biti moguće dobiti i na doznaku HZZO-a u količini od 450 komada po tromjesečju. Prednost katetera je u tome što nije potrebno koristiti gelove. Više možete potražiti na njihovim WEB stranicama.