BIZOVAC

BIZOVAC

Škola je pristupačna samo na prvu razinu gdje su smješteni jedna učionica, Ravnateljstvo i mliječna kuhinja. Ostale razine nisu pristupačne što smo g.ravnatelju ukazali kao velik problem jer mjesto je veliko i zasigurno postoji  potreba da škola postane pristupačna osobama s invaliditetom. Na predavanju se okupilo više od 100 djece koji su saslušali naše predavanje i ispunii anketu. Ravnatelj se nakon predavanja nadovezao činjenicom koja je vezana za jedan nesretan slučaj koji se dogodio ovoga ljeta upravo nakon nesmotrene aktivnosti na koju upozoravamo i našim predavanjem.

{besps}Bizovac{/besps}