ZMAJEVAC

ZMAJEVAC

Mala škola koju pohađa samo 21 učenik sedmog i osmog razreda koji su sa velikim interesom i pažnjom pratili naše predavanje.  Iako većina učenika mađarske nacionalne manjine, jezična barijera nije predstavljala problem. Škola je pristupačna na prvu razinu a pristupačna je i sportska dvorana u kojoj se nalazi i odgovarajući toalet. Gospođa pedagog će brošurice i prezentaciju projekta predstaviti učenicima područne škole koji zbog udaljenosti nisu mogli prisustvovati predavanju.

{besps}Zmajevac{/besps}