OSIJEK – OŠ JAGODA TRUHLEKA

OSIJEK – OŠ JAGODA TRUHLEKA

Ova škola je odličje nerazumljivih intervencija na pokušaju prilagodbe prostora potrebama osoba s invaliditetom. Na ulazu je postavljena pristupna rampa koja je toliko strma i zavojita da ju samostalno sigurno ne može savladati niti jedna osoba koja se kreće u inv.kolicima. unutar škole, neke razine su povezane pristupnim rampama a postoji i toalet pristupačan osobama s invaliditetom.  Ostale razine nisu pristupačne. Jedna nastavnica u školi je članica udruge UPIT i kreće se u inv.kolicima. predavanje smo održali posebno učenicima prve a posebno učenicima druge smjene kojih se okupilo ukupno 120 i koji su nas pažljivo slušali. Ravnatelj je obećao pokretanje inicijative koja bi trebala rezultirati potpunom prilagodboma ove škole potrebama OSI.

O školi možete saznati više na njihovoj stranici OSIJEK – OŠ JAGODA TRUHLEKA

{besps}Osijek_os_Jagoda_Truhelka{/besps}