OSIJEK – OŠ VLADMIRA BECIĆA

OSIJEK – OŠ VLADMIRA BECIĆA

Na ulazu u školu je postavljena nekakva kosina koja se nikako ne može nazvati pristupnom rampom jer niti u jednom segmentu ne zadovoljava potrebama osoba s invaliditetom. U školi smo bili lijepo primljeni a predavanje smo održali posebno učenicima u prvoj a posebno učenicima u drugoj smjeni kojih se na oba predavanja okupilo 65.

O školi možete saznati na njihovoj stranici OSIJEK – OŠ VLADMIRA BECIĆA

{besps}Osijek_os_Vladimira_Becica{/besps}