OSIJEK – OŠ IVANA FILIPOVIĆA

OSIJEK – OŠ IVANA FILIPOVIĆA

Škola nije pristupačna osobama s invaliditetom niti na jednoj razini iako za to postoji prostorna mogućnost. Predavanje smo održali odvojeno učenicima prve smjene u 11.30 i učenicima druge smjena u 14.50 kojih se ukupno okupilo 143. Prijem od strane predstavnika škole je bio dobar jer smatraju program ove vrste potrebnim i poželjim.
O školi možete saznati više na njihovoj stranici OSIJEK – OŠ IVANA FILIPOVIĆA

{besps}Osijek_Ivan_Filipovic{/besps}