STRIZIVOJNA

STRIZIVOJNA

Na ulazu u školu je postavljena pristupna rampa koja nema zaštitnu ogradu a i strmina nije propisna. U školi je pristupačna samo prva razina. Ne postoji toalet za osobe s invaliditetom. Na našem predavanju se okupilo oko 80 učenika sedmih i osmih razreda koji su pažljivo pratili izlaganje. Kako smo bili u velikoj žurbi i na putu prema drugoj školi koju smo obilazili istoga dana, nismo mogli prihvatiti poziv predstavnika škole koji su nas željeli ugostiti u zbornici i sa nama još malo porazgovarati o projektu i našim aktivnostima. Obećali smo da ćemo to ostaviti za slijedeći puta!

{besps}Strizivojna{/besps}