TRNAVA

TRNAVA

Na žalost još jedna nedavno izgrađena škola koja uopće nije građena u skladu sa Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti za osobe s invaliditetom.  Pristupačna je samo prva razina. Osobe s invaliditetom ne mogu na kat, ne postoji niti toalet a ne mogu niti u sportsku dvoranu. Na našem izlaganju se okupilo 50 učenika sedmih i osmih razreda koji su s pažnjom i zanimanjem pratili izlaganje. Prijem od strane nastavnika, gospođe pedagog i ostalih domaćina je bio srdačan.

{besps}Trnava{/besps}