PROJEKT OSOBNI ASISTENT

PROJEKT OSOBNI ASISTENT

Nekoliko članova udruge UPIT su korisnici projekta neovisnog življenja za osobe sa najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta; Osobni asistent od samog početka njegove provedbe tj.od 2007. godine. Ministarstvo socijalne politike i mladih je objavilo natječaj na koji udruga planira ponovo aplicirati projekt putem kojega će članovi udruge, osobe sa tetraplegiom, moći ostvariti usluge osobnog asistenta u budućem razdoblju. Novost je da kroz ovaj poziv možemo predložiti i nove korisnike kojih u cijeloj udruzi ima ukupno 12. Osobni asustenti sa udrugom sklapaju Ugovor o radu na neodređeno vrijeme na polaradnog vremena za što primaju mjesečnu neto plaću u iznosu od 2.000,00kn.