SVJETSKI DAN ZDRAVLJA U OSIJEKU

SVJETSKI DAN ZDRAVLJA U OSIJEKU

U nedjelju je u Osijeku 15.4.2012. u Ulici Lorenza Jagera povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja održana tradicionalna manifestacija na kojoj so okupljaju sve udruge s područja Grada Osijeka.Udruga UPIT je na štandu predstavila svoje radove, projekte i programe te se ne ovaj način pridružila i podržala ovu ideju.