MAGADENOVAC

MAGADENOVAC

Škola ima pristupne rampe na ulazima i unutar škole. Postoje toaleti pristupačni za osobe s invaliditetom. Ne postoji dizalo tako da je u školi pristupačna samo jedna razina i sportska dvorana. S obzirom na inventivnost g.Ravnatelja uopće ne sumnjamo da škola uskoro neće postati potpuno pristupačna. U školi smo lijepo primljeni i zaista smo se osjećali jako ugodno! Na prezentaciji našeg projekta se okupilo 100 učenika sedmih i osmih razreda koji su unatoč brojnosti bili izuzetno mirni i pažljivi.

{besps}Magadenovac{/besps}