DAN LJUDSKIH PRAVA U UPIT-u

DAN LJUDSKIH PRAVA U UPIT-u

Povodom obilježavanja međunarodnog Dana ljudskih prava u prostorijama UPIT-a je u organizaciji stranke Hrvatski Laburisti održan okrugli stol na kojem je aktuelizirana tema kršenja ljudskih prava iz perspektive osoba s invaliditetom. S obzirom na širinu područja debata je sužena na problematiku (NE)zapošljavanja OSI.

Istaknuto je kako aktualne pozitivne zakone treba mijenjati ili doraditi kako bi doista bili u službi izjednačavanja prava i mogućnosti ove najranjivije kategorije građana.

Sastanku su osim organizatora i domaćina prisustvovali predstavnici Ureda Pravobraniteljice za OSI, Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje, udruge Preokret i Proni