VELIKO PRIZNANJE UPIT-u

VELIKO PRIZNANJE UPIT-u

Nacionalna Zaklada za razvoj civilnoga društva je između gotovo 400 programa pristiglih na Natjčaj od strane udruga koje okupljaju osobe s invaliditetom izabrala ukupno 50 kojima je odobrena Institucionalna potpora. UPIT je jedna od ovih 50 udruga kojima je odobreno financiranje na što smo izuzetno ponosni jer ovu činjenicu doživljavamo kao svojevrsno priznanje za naš rad i rezultate koje smo do sada postigli. Važno je napomenuti, UPIT je jedna od dvije udruge iz Osijeka i jedina udruga spinalno ozlijeđenih u RH kojoj je odobreno financiranje.

Zahvaljujući ovoj potpori omogućeno nam je zapošljavanje jedne osobe koju ćemo u organizaciji angažirati na administrativnim poslovima i zadacima vezanima za pripremu, apliciranje i moguću provedbu projekata financiranih iz EU Fondova.

Također, kroz potporu nam je omogućena i nabavka opreme koja će nam unaprijediti poslovanje u uredu.