SOS-NET Predstavljen javnosti

SOS-NET Predstavljen javnosti

U utorak, 3. veljače 2015. godine u Orahovici je održana Uvodna regionalna konferencija o socijalnim uslugama. Organizator konferencije je Udruga  djece i mladih s poteškoćama u razvoju „Zvono“ iz Belišća i partnerske organizacije. Konferencija je organizirana u sklopu projekta SOS-NET koji je financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda.

Na konferenciji je sudjelovalo šezdesetak predstavnika ključnih dionika u području socijalnih usluga s područja pet slavonskih županija. Osim o projektu sudionici su dobili informacije o načinu organiziranja i pružanja socijalnih usluga u Australiji kroz prezentaciju gospođe Franci Buljat te o standardima za pružanje socijalnih usluga i deinstitucionalizaciji sustava socijalne skrbi u Virovitičko-podravskoj županiji kroz izlaganja Marije Bajan Prokl, ravnateljice CZSS Virovitica i Zlate Rončević, ravnateljice Doma za psihički bolesne osobe Borova.

SLIKE


Uvod, upitnik 1, upitnik 2

 

 

Sudionici  konferencije imali su prigodu i aktivno sudjelovati u radu kroz panel raspravu u grupama  na temu trenutnog stanja na području socijalnih usluga (tko su pružatelji, koje usluge nedostaju, kako komuniciraju dionici). Glavni zaključci rasprave ukazuju da socijalne usluge nisu jednako dostupne svima, da postoje specifične socijalne usluge koje nitko ne pruža ili ih je vrlo malo (organizirani javni prijevoz za osobe s invaliditetom, rekreativne aktivnosti za osobe s invaliditetom, rad s počiniteljima nasilja, podrška mladima koji napuštaju ustanove koje su skrbile o njima, a nisu dovoljno samostalni, preventivni programi za djecu i mlade u riziku, škole za roditelje itd.), da komunikacija među dionicima ovisi o ustrajnosti i kontaktima onih koji trebaju pomoć, a ne postoji protokol koji uređuje suradnju te da su dostupna sredstva nedovoljna i dodatno se rasipaju davanjem svakome po malo jer ne postoje jasno definirani prioriteti u okviru programa na svim razinama.

Na konferenciji je najavljeno istraživanje o postojećem stanju u sektoru socijalnih usluga koje će biti provedeno na području pet slavonskih županija putem anketnih upitnika. Rezultati istraživanja trebali bi pomoći u utvrđivanju postojećeg stanja te planiranju budućih usluga, ali i doprinijeti boljoj suradnji među dionicima  te učinkovitijem korištenju dostupnih resursa (novca, stručnjaka, objekata, opreme, znanja).

Konferencija je održana u prostorijama Evanđeoskog pentakostnog centra Betanija u Orahovici. Nositelj organizacije  je bila udruga domaćin, Udruga „Jaglac“ iz Orahovice koja je uz udruge UPIT iz Osijeka i Udruženje Baranja iz Luga partner Udruzi „Zvono“ na projektu SOS-NET.

Vrijednost projekta je746.144,00 kune. Sredstva su osigurana iz Europskog socijalnog fonda. Posrednička tijela za ugovaranje i praćenje projekta su Ured Vlade Republike Hrvatske za udruge i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva.

Projekt će se provodit  na području pet slavonskih županija: Osječko-baranjska županija, Vukovarsko-srijemska županija, Požeško-slavonska županija, Brodsko-posavska županija, Virovitičko- podravska županija.

Opći cilj projekta je unaprijediti sposobnosti organizacija civilnog društva  za pružanje socijalnih usluga i jačanje partnerstva s dionicima koji djeluju na području pružanja socijalnih usluga u pet slavonskih županija.

Svrha projekta je razviti kapacitete organizacija civilnog društva  za pružanje socijalnih usluga temeljenih na stvarnim potrebama i kreirati učinkovit model suradnje i komunikacije (vertikalne i horizontalne) među dionicima koji pružaju socijalne usluge.

Provedbom projekta želi se dobiti stvarna slika  stanja socijalnih usluga na terenu kao i identificirati potreba za socijalnim uslugama koje na tržištu nisu dostupne. Tijekom provedbe projekta bit će i formalno registrirana, do sada neformalna, mreža pružatelja  socijalnih usluga iz pet slavonskih županija pod nazivom SOS-NET čiji će zadaci biti priprema i prijava partnerskih projekata, ali i uspostavljanje i održavanje internet burze socijalnih usluga.

Kako je glavna svrha projekta osnaživanje kapaciteta organizacija civilnog društva za pružanje socijalnih usluga u provedbi aktivnosti će biti usmjerene na usvajanje znanja i vještina članova, zaposlenika i volontera  za organizacijsko jačanje, dostizanje razine kvalitete socijalnih  usluga, u s kladu s definiranim standardima, te uspostavljanje suradnje i partnerstva  među dionicima u zajednici ključnim za kvalitetno i racionalno upravljanje raspoloživim resursima.

 

Jasna Petrović,

voditeljica projekta, Udruga Zvono