SPINAL Asistent

SPINAL Asistent

 

U Zagrebu je 20.01.2016. u prostorijama Ministarstva socijalne politike i mladih potpisan Ugovor o financiranju trogodišnjeg programa SPINAL Asistent kroz koji je osigurana plaćena usluga osobne asistencije za deset korisnika. Svi korisnici su sa dijagnozom tetraplegija. Važno je napomenuti da se ovaj projekt/program kontinuirano provodi od 2006. godine i da je UPIT jedna od prvih organizacija u RH koja je u njega uključena.