UGOVORI O RADU I SURADNJI

UGOVORI O RADU I SURADNJI

U prostorijama UPIT-a su potpisani ugovori o radu između novih osobnih asistenata i UPIT-a i ugovori o suradnju između korisnisnika osobnih asistenata i UPIT-a. Prilika je iskorištenja i za predstavljanje Etičkog kodeksa koji određuje njihov međusobni odnos koji, ukoliko se poštuje, jamči dugoroćnu međusobnu suradnju.