ZAJEDNIČKA EDUKACIJA OA I KOA

ZAJEDNIČKA EDUKACIJA OA I KOA

U ponedjeljak 08.02.2016. u Osijeku u Velikoj vijećnici Gradske četvrti Tvrđa je održana zajednička edukacija korisnika usluga osobnog asistenata i osobnih asistenata u sklopu provedbe projekta Osobni asistent HR.2.3.05-0009. financiranog iz Europskog socijalnog fonda.

Edukaciju su održali predstavnici krovne organizacije osoba s invaliditetom u Republici Hrvatskoj SOIH – Zagreb a prisustvovali su joj svih 12 korisnika, 12 osobnih asistenata, 2 koordinatora i voditelj projekta.