PREDSTAVLJANJE PROJEKTA OSOBNI ASISTENT HR.2.3.05-0009 U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA OSOBNI ASISTENT HR.2.3.05-0009 U POŽEŠKO-SLAVONSKOJ ŽUPANIJI

U sklopu jedne od projektnih aktivnosti ovoga projekta u Požegi je u prostorijama Osnovne škole Dobriša Cesarić u srijedu 15.06.2016. održana Konferencija na temu promocije neovisnog življenja za osobe s invaliditetom. Predavačica na konferenciji je bila gđa.Nada Pušić. Pozivu za sudjelovanje se odazavalo petnaestak sudionika, predstavnika udruga iz Požeško-slavonske županije, predstavnika centara za socijalnu skrb i predstavnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti Pododjela za socijalnu skrb i zdravstvo. Vođena je rasprava između udruga koje već provode projekte i potencijalnih novih korisnika projekta. Sve strane su se složile da je projekt potrebno i dalje provoditi te uvoditi nove krajnje korisnike s ciljem podizanja razine životne kvalitete osoba s invaliditetom i izbjegavanja institucionalizacije.