PREDSTAVLJANJE PROJEKTA OSOBNI ASISTENT U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA OSOBNI ASISTENT U VIROVITIČKO-PODRAVSKOJ ŽUPANIJI

U srijedu 18.05.2016. u Virovitici, u Velikoj vijećnici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije na adresi Trg Ljudevita Patačića 1 je održana konferencija na kojoj je predstavljen projekt Osobni asistent HR.2.3.05-0009 sufinanciran iz Europskog socijalnog fonda.

Virovitičko-podravska županija je za ovu aktivnost ciljana zbog toga što su, prema podacima dobivenima u vrijeme nastajanja ovoga projekta u siječnju 2015., na području županije samo dvije udruge provodile projekt osobni asistent. Konferencija je organizirana s ciljem predstavljanja dosadašnjih iskustava u provedbi ovog projekta te poticanja i mobiliziranja svih čimbenika u lokalnim i regionalnim zajednicama  u svrhu povećanja broja organizacija koje sudjeluju u realizaciji projekta osobni asistent.

Poziv je upućen na 24 e-mail adrese udruga koje djeluju na području Virovitičko-podravske županije iz čijeg nazivlja se prepoznaje da se bave osobama s invaliditetom. Poziv je poslan i na 18 e-mail adresa jedinica lokalne i regionalne samouprave (Općine, gradovi i Županija) i na adrese 3 Centra za socijalnu skrb u VPŽ. Navedene institucije/organizacije predstavljale su ciljnu skupinu koju smatramo važnim čimbenikom na području širenja ideje neovisnog življenja za osobe s invaliditetom.

  1. Udruge – da pripremaju, apliciraju i provode projekte kroz koje se financira ova socijalna usluga,
  2. JLS/JRS da potiču udruge na lokalnoj razini da to čine u svrhu smanjenja postotka nezaposlenih na svome području i u svrhu poboljšanja razine životne kvalitete svojih sumještana osoba s najtežim invaliditetom i njihovih obitelji,
  3. Centre za socijalnu skrb – da među svojim korisnicima prepoznaju potencijalne korisnike ove socijalne usluge, upute ih u proces ostvarivanja ove mogućnosti i na taj način preveniraju institucionalizaciju te pridonesu očuvanju obitelji.

 

Pozivu su se odazvali predstavnici šest udruga s područja Virovitičko-podravske županije, predstavnici Centra za socijalnu skrb Slatina i predstavnici  jedinice lokalne samouprave  Grada Slatina. Sa organizatorima konferencije bilo je prisutno 28 sudionika.

Na konferenciji su nositelj projekta UPiT i partneri; udruga ZVONO iz Belišća i Udruga distrofičara grada Osijeka predstavili rad svojih organizacija, ulogu u ovome projektu i iskustvo kroz projekte usluga osobne asistencije provedene u prethodnom razdoblju.

Gošća konferencije gđa.Nada Pušić je održala prezentaciju „Neovisno življenje kroz uslugu osobne asistencije“ kroz koju je  prikazala povijest razvoja institucije osobnog asistenta u Europi i Hrvatskoj. Prezentirala je ulogu osobnog asistenta u procesu osnaživanja i samoodređenja pojedinca s invaliditetom za izjednačavanje mogućnosti kroz uklanjanje i smanjivanje prepreka u društvu. U prezentaciji je bilo govora o sedam osnovnih principa koje je definirao ENIL a na kojima se temelji neovisno življenje. Također se osvrnula na poslove koje treba obavljati osobni asistent i na komunikaciju između korisnika i osobnog asistenta. Gđa Nada Pušić je provodila EU projekt Volonteer new deal kroz koji se razvijala inkluzivna volonterska služba u Lokalnom volonerskom centru Zvono. U projektu su OSI prolazile edukaciju za volontiranje i kroz volonterske timove u pratnji mentora vršile praksu volontiranja za druge OSI i njihove obitelji. Sudjelovala je u pripremi trogodišnjeg programa –Osobni asistenti, te u edukaciji i pripremi osobnih asistenata.

Kroz raspravu koja je uslijedila, došlo se do nekoliko značajnih zaključaka.

1. Unatoč dugogodišnjoj provedbi projekata za osobne asistente lokalne i regionalne samouprave i građani općenito, nisu dovoljno upoznati sa tom socijalnom uslugom

2. Organizacije  civilnog društva koje provode projekte osobnih asistenata djeluju na rubu kapaciteta i često imaju problema u provedbi zbog nedostatka podrške sustava na svim razinama.

3. OCD-i koji djeluju na području socijalne skrbi ne posjeduju resurse za provedbu sličnih projekata i potrebna im je edukacija i institucionalna podrška

4. Potrebno je jačati komunikaciju između OCD-a i krovnih organizacija čije su članice. Bolji protok informacija i podrška na terenu kroz mentorstvo i partnerstvo.

5. Intenzivirati suradnju sa lokalnim i regionalnim samoupravama, centrima za socijalnu skrb i drugim dionicima u razvoju socijalnih usluga i stvaranja mreže podrške neovisnom življenju

6. Zajednički djelovati na resorna ministarstva u  promjeni politike za osobe s invaliditetom kroz kreiranje zajedničkih tijela i strategija


Naša je želja i interes da organizacije koje imaju iskustvo na ovome području kroz mentoriranje i partnerstva pomognu organizacijama sa manje iskustva da se također uključe u projekte osobne asistencije. Na taj način će i ova aktivnost koja se provodi u okviru projekta Osobni asistent HR.2.3.05-0009 ostvariti svoju svrhu i ciljeve.


U samim zaključcima konferencije nisu definirane metode i vremenski period u kojem se trebaju realizirati zaključci ali ostala je konstatacija da su svi zainteresirani za suradnju i da će rado sudjelovati u navedenim procesima. To nam ostavlja prostora za kreiranje novih aktivnosti u novim natječajima koji će podržavati razvoj socijalnih usluga a posebno uslugu – osobni asistent.