SPINAL asistent – NASTAVAK PROGRAMA

SPINAL asistent – NASTAVAK PROGRAMA

Danas je u Zagrebu u prostorijama Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku održana svečanost potpisivanja i uručivanja Ugovora o financiranju II. godine provedbe trogodišnjeg programa pružanja usluga osobne asistencije za osobe s najtežim invaliditetom. Članovi UPiT-a su korisnici ovog programa od 2005.godine a u njega je uključeno 10 korisnika. Osim UPiT-a ugovor je potpisalo još pedesetak udruga iz cijele RH sa ukupno više od 600 korisnika.

Osim ovoga programa UPiT je i u fazi provedbe II.godine provedbe projekta AssistentOS kroz koji su osigurana sredstva za 12 korisnika usluga osobne asistencije. Ovaj projekt je financiran sredstvima Europske Unije iz Europskog Socijalnog Fonda a povodi se u partnerstvu sa Udrugom distrofičara grada Osijeka i Udrugom djece i mladih s poteškoćama ZVONO iz Belišća.