NOVI KORISNICI I ASISTENTI

NOVI KORISNICI I ASISTENTI

Danas je u prostorijama UPiT-a održan sastanak sa novim korisnicima i novim osobnim asistentima. Sastanak je bio svojevrsna neformalna edukacija na kojoj su novi KOA i OA dobili prve prave informacije o njihovim budućim međusobnim pravima i obavezama te obavezama koje imaju u odnosu na udrugu kao nositelja projekta u okviru kojega će ostvariti ovu uslugu.