PROMO MATERIJAL

PROMO MATERIJAL

Udruga je dobila „zeleno svjetlo“ od Provedbenog tijela za tisak i izradu promo materijala projekta Nova prilika. Provedena je i nabava za Neobveznike provedbe Zakona o Javnoj nabavi tzv.NOJN te je za izvoditelje izabrana tvrtka AMH Reklame i tisak iz Osijeka.  Nekoliko predložaka…