PREDSTAVLJANJA PROJEKTA U BARANJI I OSIJEKU

PREDSTAVLJANJA PROJEKTA U BARANJI I OSIJEKU

Danas su održana dva predstavljanja projekta; za područje Baranje u Kneževim Vinogradima u restoranu Panon i za područje grada Osijeka u prostorijama UPiT-a.Predstavljanje je održano u svrhu prikupljanja kandidata za 1. Ciklus osposobljavanja koji treba krenuti krajem listopada. Okupljeni su dobili detaljne informacije o uvjetima koje moraju ispuniti da bi se uključili u projekt i postali korisnici kao i informacije što sudjelovanjem dobivaju.