EDUKACIJA

EDUKACIJA

 

8. i 9. 12. 2018 održan je I. Modul edukacije razvoja osobnih kapaciteta korisnika projekta Nova prilika u ZOO hotelu Osijek. Edukacija je trajala od 9,30 h do 16 h, a proveli su je Katarina Friščić, mag.educ.soc. i Josip Friščić dipl.psih. iz Zagreba. Za sudionike je organizirana stanka (coffee-break) i zajednički ručak. Atmosfera je bila radna, ali i vrlo zabavna i edukativna. Nastavak edukacije planiran je za početak sječnja 2019 godine.