RADNI VIKEND

RADNI VIKEND

Za vikend 02 i 03.03.2019 godine održan je I. Modul edukacije razvoja osobnih kapaciteta za polaznike 2. Ciklusa projekta Nova prilika. Edukaciju je održala Katarina Friščić mag.educ.soc. iz Centra za edukaciju i savjetovanje PERO iz Zagreba, Radionica I. Samoorgnizacija,. Nakon toga bila je stanka za osvježenje. Edukaciju je nastavio Josip Friščić dipl. psih., Radionica II. Izrada osobnog plana. Nakon radionica održan je zajedničku ručak za sve sudionike edukacije te zaključci s radionica, rasprava i evaluacija u ugodnoj atmosferi. Iduća edukacija predvidjena je za kraj ožujka.