TEORIJA

TEORIJA

11.04.2019 održana je teoretska nastava polaznicima 3. Ciklusa osposobljavanja za pripremtelja/icu jednostvnih jela i slastica kod profesora Andreja Kristeka u praktikumu kuharstva. Započela su predavanja iz predmeta Zaštite na radu koja svi polaznici na početku odslušaju.