ČISTA PEĆ, DOBRA PIZZA

ČISTA PEĆ, DOBRA PIZZA

26.4.2019 odražana je praktična nastava polaznicima 2. Ciklusa za priprematelja/icu bureka i pizze kod strukovnog učitelja kuharstva Zdravka Perkovića. Prije same pripreme pizze učitelj je pokazao polaznicima kako se detaljno čisti peć u kojoj se pizza peče. I polaznici i učitelj bili su vrlo zadovoljni pripremljenim pizzama. Praksa se nastavlja u ponedjeljak.