USKORO PRAKSA

USKORO PRAKSA

10.05.2019 održana je teorijska nastava polaznicima 3. Ciklusa osposoboljavanja koja se sastojala iz dva dijela. U prvom dijelu nastavu je održala prof. Zdenka Marijanović iz Poznavanja namirnica, a u drugom dijelu profesorica Daria Grabrović Babić iz Osnova higijene. Još idući tjedan teorija, a onda praksa.