3. MODUL – EDUKACIJA

3. MODUL – EDUKACIJA

11. 05.2019 u Zoo hotelu u Osijeku održan je 3. modul edukacije za korisnike i asistente projekta AssistentOS II.UP.02.2.2.09.0031. Edukacija je započela zajedničkim ručkom, a nakon toga su održane dvije radionice koju su vodili Katarina Friščić mag. educ. soc. i Josip Friščić dipl. psih. na temu Integracija i Interakcija i interpersonalni odnos. Predavači su iz Centra za edukaciju i savjetovanje PERO iz Zagreba. Nakon održanih zanimljivih radionica, provedena je rasprava, evaluacija i doneseni su zaključci. Veselimo se ponovnom susretu.

12.5.2019 održan je drugi dan I. modula edukacije koji se sastojao od dvije radionice – Samoorganizacija i Izrada osobnog plana. Predavači su bili Katarina Friščić mag.educ.soc. i Josip Friščić dipl. psiholog. Radionice su bile izuzetno zanimljive, a u isto vrijeme edukativne.

Na kraju su naši polaznici imali zajednički ručak u veseloj atmosferi.