ZA VIKEND – RADNO

ZA VIKEND – RADNO

1.6.2019 održan je II. Modul edukacije za polaznike 3. Ciklusa osposobljavanja za priprematelja/icu jednostavnih jela i slastica u Zoo hotelu. Edukaciju su proveli Katarina Friščić mag.educ.soc i Josip Friščić dipl. psiholog iz Centra za edukaciju i savjetovanje PERO iz Zagreba. Teme su bile: Radionica I. Samopouzdanje i Radionica II. Samopoštovanje. Izmedju dvije radionice održana je stanka, a nakon završetka zajednički ručak za sve sudionike. Sve je prošlo u pozitivnoj atmosferi.

2.6.2019. Katarina Friščić mag.educ.soc. održala je Radionicu III. Timski rad, a Josip Friščić dipl.psih. Radionicu IV Suradnja. Kao i prvog dana izmedju radionica održana je stanka za osvježenje, a nakon obje radionice zajednički ručak. Polaznici 3. Ciklusa pozitivno su reagirali na dvodnevne radionice i pohvalili predavače.