PREDSTAVLJANJE PROJEKTA NOVA PRILIKA U VALPOVU

PREDSTAVLJANJE PROJEKTA NOVA PRILIKA U VALPOVU

PREDSTAVLJANJE  PROJEKTA NOVA PRILIKA U VALPOVU


19.09.2019 održano je predstavljanje projekta Nova prilika u prostorijama Gradske uprave u Valpovu kojem su prisustvovali potencijalni polaznici ovog projekta koji su za predstavljanje saznali u HZZZ Valpovo ili čuli na radiju Valpovo. Predstavljen je sam projekt i uvjeti koje moraju zadovoljavati da bi se uključili u osposobljavanje. Idući 4. Ciklus osposobljavanja počeo bi tijekom listopada u Ugostiteljsko turističkoj školi u Osijeku.

Nadamo se da će se neki od danas prisutnih odlučiti biti dio projekta Nova prilika, a za one koji nisu bili prisutni, a zainteresirani su mogu se obratiti na Udrugu UPIT iz Osijeka, na mejl;

upit@upit-os.hr ili na brojeve mobitela 098 1894 315 i mob. 099 8801 911

 

 

 

 

 

 

………………..