6. MODUL EDUKACIJE

6. MODUL EDUKACIJE

U subotu 09. studenog 2019. održan je 6. modul edukacije u Zoo hotelu u Osijeku.

Na edukaciji bilo je ukupno 47 sudionika.

Katarina Friščić mag. educ.soc. i Josip Friščić dipl.psih. iz Centra za edukaciju i savjetovanje PERO iz Zagreba održali su edukaciju koja se sastojala iz dvije radionice na temu “Kvaliteta života” i “Zadovoljstvo životom”, a svi sudionici su aktivno i zainteresirano sudjelovali u radionicama.

Izmedju radionica održana je stanka za kavu i osvježenje, a nakon završetka radionica zajednički ručak za sve sudionike.