POLAZNICI POLOŽILI I PISMENI I PRAKTIČNI DIO ISPITA

POLAZNICI POLOŽILI I PISMENI I PRAKTIČNI DIO ISPITA

Polaznici 4. Ciklusa osposobljavanja za pripremu jednostavnih jela i slastica 03.02.2020 položili su praktični dio ispita i dobili rezultate pismenog ispita koji su takodjer svi položili.

03.02.2020 polagali su i praktični dio ispita na kojem su bili prisutni prof. Ana-Marija Čuljak, prof. Zdenka Marijanović, strukovna učiteljica kuharstva Spomenka Dundović i Biljana Majnik koordinator projekta.

ČESTITAMO SVIM POLAZNICIMA.

Promocija će se održati 11.20.2020.