EDUKACIJA 5. CIKLUS

EDUKACIJA 5. CIKLUS

Za vikend 15. i 16.02.2020. u Zoo hotelu su održene edukacije i to :

I. MODUL EDUKACIJE ZA POLAZNIKE 5. CIKLUSA

15.2.2020 održan je I. modul edukacije razvoja osobnih kapaciteta korisnika projekta Nova prilika za osposobljavanje za Voditelja /icu izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova.

Prvi dan edukacije održane su dvije radionice koje su vodili Katarina Friščić mag.educ.soc. i Josip Friščić, dipl.psih. iz Centra za edukaciju i savjetovanje PERO iz Zagreba.

I. radionica je bila na temu Samoorganizacije, a II. radionica Izrada osobnog plana.

Izmedju radionica održana je stanka za osvježenje, a nakon radionica zajednički ručak za sve sudionike. Radionice su protekle u vedrom ozračju.

II. MODUL EDUKACIJE

16.2.2020 održane su još dvije radionice, III. Komunikacija i IV. radionica Asertivnost koju su održali Katarina Friščić mag.educ.soc.i Josip Friščić dipl.psih. iz Centra za edukaciju PERO iz Zagreba.

Polaznicima 5. Ciklusa radionice su se svidjele i aktivno su sudjelovali u istim.

Nakon završetka radionica održan je zajednički ručak u ugodnoj atmosferi.

Polaznike čeka nastava u Algebri u utorak, a radionice ponovo u ožujku.