POVEZANOST ANALIZE I RELEVANTNOSTI PROJEKTA

POVEZANOST ANALIZE I RELEVANTNOSTI PROJEKTA

27.02.2020 održana je nastava u Algebri kod predavača Slavka Tušeka za polaznike 5. Ciklusa osposobljavanja za Voditelja/icu izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova.

Danas je na redu bila finalizacija logičkih matrica te objašnjenje povezanosti analize i relevantnosti projekta. Nastavak slijedi idući tjedan.