Godišnja skupština ’20.

Godišnja skupština ’20.
ODRŽANA REDOVITA GODIŠNJA SKUPŠTINA UDRUGE PARAPLEGIČARA I TETRAPLEGIČARA Osječko-baranjske županije

07.03.2020. godine u ZOO hotelu u Osijeku održana je redovita godišnje skupština koju je otvorio predsjednik udruge Danijel Balažić. Utvrđen je kvorum i pročitan dnevni red. U nastavku je pročitan i prihvaćen financijski izvještaj za 2019. godinu. Konstatirano je da je 04.03.2020. održan sastanak članova Nadzornog odbora i o tome je predsjedavajući podnio izvješće.

Jednoglasno je usvojen plan rada i financijski plan za 2020. godinu. Skupština je jednoglasno prihvatila da se udruga UPIT uključi u atletski savez osoba s invaliditetom.

Za sve članove skupštine održan je i zajednički ručak koji je protekao u dobrom raspoloženju.