IZRADA AKTIVNOSTI TE OCJENJIVANJE KVALITETE AKTIVNOSTI

IZRADA AKTIVNOSTI TE OCJENJIVANJE KVALITETE AKTIVNOSTI

U utorak 14. 4. 2020. godine održana je online edukacija polaznicima 5.ciklusa osposobljavanja u projektu Nova prilika s predavačem Slavkom Tušekom iz Algebre. Tema je bila “Izrada aktivnosti te ocjenjivanje kvalitete aktivnosti”. Planiranje i definiranje aktivnosti jedan je od najvažnijih koraka pri samostalnoj izradi projekta. Sljedeća je edukacija planirana za četvrtak 16. 4. 2020. godine.